خانه » بلاگ » هتل ها و مراکز اقامتی؛ دستورالعمل سازمان جهانی بهداشت برای مقابله با کرونا


هتل ها و مراکز اقامتی؛ دستورالعمل سازمان جهانی بهداشت برای مقابله با کرونا

در شرایطی که وضعیت گسترش ویروس کرونا و مقابله با آن در کشورهای مختلف جهان هر روز در حال تغییر است، سازمان جهانی بهداشت دستورالعملی کلی و البته موقتی را برای مدیریت و مبارزه با این ویروس در هتل ها و مراکز اقامتی منتشرنمود

pdf-download
هتل ها و مراکز اقامتی؛ دستورالعمل سازمان
جهانی بهداشت برای مقابله با کرونا