خانه » بلاگ » دکتر امیر اصلان زاده سخنران کلیدی کنگره رستوران 2.0 – Restaurant 2.0 Innovation& Technology


دکتر امیر اصلان زاده سخنران کلیدی کنگره رستوران 2.0 – Restaurant 2.0 Innovation& Technology

رستوران 2/0: نوآوری و فناوری در فود سرویس

Restaurant 2.0 Innovation& Technology |

مشهد / هتل پارس / 29 آبان ماه