خانه » بلاگ » کتاب امور پذیره (فرانت آفیس)


کتاب امور پذیره

در فرهنگ و ادب مشرق زمين، خاصه كشور عزيزمان ايران، انسان پويا و جستجوگر همواره در دو حالت به تصوير كشيده شده است؛ يا در حال مطالعه و مراقبه و تفكر (سير انفس) و يا در حال سير و سياحت و گشت‌وگذار (سير آفاق).

سفر چه به قصد ديدار و گذار و چه به نيّت تجارت و كسب درآمد، همواره نيكو شمرده شده است. امروزه با گسترش تكنولوژي، انگيزه مسافرت در انسان‌ها افزايش يافته، در اين راستا نياز به واحدهاي اقامتي با امكانات مطلوب، امري غير قابل انكار مي‌باشد. اگر چه هرروزه به تعداد هتل‌هاي لوكس جهان افزوده مي‌شود، ولي بي‌شك بايد اعتراف كردكه هيچ هتلي به رضايت مطلوب مهمان نخواهد رسيد مگر اينكه كاركنان آموزش ديده و حرفه‌اي داشته باشد. اين عقيده كه راضي نگهداشتن مهمان در هتل‌هاي بزرگتر امري دشوارتر است، به چگونگي برقراري ارتباط بين مهمان و كاركنان هتل اشاره دارد. صاحب‌نظران اين صنعت شديداً معتقدند كه بدون اجراي آموزش‌هاي مدوّن نمي‌توان به برقراري ارتباط و تأثيرگذاري و رضايت مهمان دست يافت.

اين كتاب نوشته پيتر ابوت و سو لوري از استادان برجسته دانشگاه متروپليتن منچستر مي‌باشد كه در سال 1991. م منتشر و در سال 1999.م براي دومين بار ويرايش شده است. تالیف و ترجمه حاضر از چاپ سال 2002.م صورت گرفته است؛ از اين رو آنچه نويسنده در متن با قيدهائي مانند «در سال‌هاي اخير» و يا «دو سه سال گذشته» و … مي‌آورد، ناظر به اين سال‌هاست.

براي بيان دقت فراوان نويسنده و وسواس او در روشن كردن مطالب، به جرأت مي‌توان گفت كسي كه در تمام زندگي خود هرگز به هيچ هتلي پا نگذاشته است، پس از مطالعه دقيق اين كتاب مي‌تواند در يك هتل به عنوان پذيرشگر يا كارمند فرانت‌آفيس مشغول به كار شود! در اين كتاب جنبه‌هاي مختلف شغل پذيرشگري و  اصول اوليه بخش فرانت‌آفيس، پس از معرفي كلّي و ذكر تاريخچه، آنچنان تشريح گرديده كه خواننده احساس مي‌كند در بخش مذكور مشغول به انجام وظيفه است و با مشكلات مطرح شده واقعاً روبرو شده.

مثال‌هاي واقعي همراه با بيان جزئيات، توضيح ظريف‌ترين نكات و قوانين، ذكر تاريخچه موضوع و سير تكامل آن، ذكر علت برخي از تغييرات مهم، ارائه تصاوير روشنگر به تناسب محتويات فصل‌ها و … برخي از ويژگي‌هايي است كه اين كتاب را كاربردي و مفيد ساخته است. با علم به اين موضوع و به پيروي از نويسنده فرهيخته، علمي و كاربردي بودن كتاب را به جذابيت آن ارجح دانسته و ساختار اصلي كتاب حفظ شده است.

توضيح اينكه واژگان لاتين داخل جدول‌ها وتصويرها ترجمه نشده تا دانشجويان وخوانندگان محترم اين كتاب با اصطلاحات معمول و جاري هتلداري در ايران كه همان تعابير و واژگان لاتين مي‌باشد بيشتر آشنا شوند.

     پي ريزي كتابي كه پيش رو داريد منحصراً براي كساني در نظر گرفته شده كه اصول و نحوه فرآیند فرانت آفيس را مطالعه مي‌كنند؛ از اين رو مطالعه اين كتاب به كليه محصلان، دانشجويان و نیز فارغ التحصيلان اين رشته در تمامي سطوح توصيه مي‌شود.

موضوعات كتاب، دامنه فراخی از استانداردها و تعاریف است؛ چرا كه فرآیند فرانت آفیس حتی اگر به صورت يك دوره آموزشی برای نوآموزان درآید، باز هم دامنه‌ای گسترده از استاندارد‌ها را در بر مي‌گيرد كه براي ارائه خدمات استاندارد بايستي  آموخته و به كار گرفته شوند.

تفاوت اين کتاب با ديگر كتاب‌ها و جزوات سنتي مربوط به فرانت آفيس در اين است كه در اين کتاب سعي شده تمامي جنبه‌هاي مختلف شغل پذيرشگري منعكس گردد. علاوه بر اين‌ها كه شما ناگزیرید مطالبي، هرچند اجمالي، راجع به مديريت و جنبه‌هاي مختلف آن نيز بدانيد.

در اين كتاب به نحوه عملكرد و اصول كار فرانت آفيس به هنگام انجام رزرو و  تخصيص اتاق و صدور صورتحساب و تسويه حساب مهمان ‌پرداخته میشود. امور اداري يا اصول فرانت آفيس به دلیلي که در انجام آن‌ها تأكيد فراوانی بر رعايت دقیق اصول و صحت وجود دارد به این نام خوانده می‌شود. براي دستيابي به این مهم، مسلماً نيازمند يك دانش اجرائي علمي و تخصصی هستيم كه اين امر، خود بسياري از مطالبي را كه محتواي اكثر كتاب‌ها و جزوات سنتی موجود را تشکیل می‌دهد، به چالش می‌طلبد با اين حال اكثر مطالب ساده و قابل درك هستند ولي بدون ترديد مطالبي كه مطرح خواهد شد، بسيار مهم است.